Natuurlijk inblaasbaar isolatiemateriaal

Ecologish / Naadloos / Geen afval

Steeds meer bouwheren kiezen voor thermofloc inblaasbaar isolatiemateriaal

Dankzij de uitstekende isolatie-eigenschappen kiezen steeds meer opdrachtgevers in heel Europa voor THERMOFLOC inblaasbaar isolatiemateriaal – zowel voor nieuwbouw als bij de renovatie
van bestaande gebouwen. Het aantal uitgevoerde bouwprojecten stijgt voortdurend en elk jaar komen er weer duizenden nieuwe opdrachtgevers bij die hebben gekozen voor THERMOFLOC. De
tevredenheid met betrekking tot de isolatie-eigenschappen en de daaraan verbonden energie- en kostenbesparingen worden eenduidig bevestigd door marktanalyses.

Onze inblaasbare isolatie wordt niet alleen op het gebied van efficiëntie maar ook wat betreft de bouwbiologische en ecologische eigenschapen continu verbeterd. De nieuwe THERMOFLOC
productgeneratie is 100% boraatvrij en beantwoordt daardoor aan alle actuele Europese standaarden. Met het THERMOFLOC inblaasbare isolatiemateriaal in combinatie met THERMOFLOC dampremmende folies en dampopen folies voor dak en muur plus de bijbehorende lijmtechniek ontstaat er een geïntegreerd en efficiënt isolatiesysteem, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Natureplus – getest keurmerk

Gecertificeerd voor duurzaam en gezond bouwen

De onafhanke l i j ke deskundigen van de internationale vereniging Natureplus® certificeren het THERMOFLOC inblaasproduct als uitstekend voor milieu, zijn ecologisch karakter, goede technische eigenschappen en positieve invloed op de gezondheid. Alleen duurzame producten, die uit tenminste 85% hernieuwbare grondstoffen bestaan en bewijzen kunnen dat ze een positieve invloed op het binnenklimaat hebben worden gecertificeerd. Hierdoor kan enerzijds schadelijk ontgassing worden voorkomen en anderzijds consumptie van fossiele brandstoffen
geminimaliseerd.

Bovendien zorgen strenge limieten ervoor dat er geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn vanuit THERMOFLOC. Het Natureplus label bevestigt hiermee ook zijn goedkeuring voor de
gebruiksvriendelijk- en duurzaamheid.

Environmental product declaration (EPD)

Een epd is een internationaal keurmerk dat gebaseerd is op de internationale ISO 14025-NORM

Sinds 14-12-2015 beschikt Thermofloc cellulose isolatiemateriaal over een eigen internationaal keurmerk: Environmental Product Declaration (EPD) uitgegeven door het instituut Bauen und Umwelt e.V. Een EPD is een Type III milieuverklaring dat milieu- en levenscyclusinformatie biedt van een product om vergelijkingen tussen producten met dezelfde functie mogelijk te maken. Een EPD isgebaseerd op onafhankelijk geverifieerde gegevens uit levenscyclusanalyses, milieubalansen of informatie modules Voor Thermofloc cellulose isolatiemateriaal zijn deze gegevens met de normen ISO 14040 en EN 15804 compatibel.
EPD`s worden onder andere gebruikt als basisgegevens voor de berekening van de milieubalans en/of het energieverbruik van een gebouw. U kunt verschillende varianten van hetzelfde
gebouw, in alle planningsfases vergelijken, in functie van de ecologische kwaliteit .

Test-beoordeling « zeer goed »

Productie en kwaliteitsgarantie

THERMOFLOC- isolat iemater iaal wordt geproduceerd uit gesorteerd krantenpapier met toevoeging van minerale stoffen met het oog op conservering en brandbeveiliging. Het papier wordt grof versnipperd en daarna in een vezelmolen verder verwerkt tot fijne, elastische cellulosevezels. Het afgewerkt product wordt daarna in zakken verpakt en op pallets gestapeld.
Een gecertificeerde interne en externe kwaliteitscontrole garandeert, dat het product beantwoordt aan de hoogste Europese kwaliteitseisen. Dit wordt ook gedocumenteerd door een Europese technische goedkeuring.